Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  19.06.2014: Eurofondy znamenali pre UPJŠ v Košiciach technologický skok  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

19.06.2014: Eurofondy znamenali pre UPJŠ v Košiciach technologický skok

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) využila všetky  príležitosti na čerpanie podpory z eurofondov pri realizácii projektov operačného programu Výskum a vývoj. Tieto sa od roku 2008 týkali rozsiahlych rekonštrukcií budov, investícií do technickej infraštruktúry, výstavby univerzitnej knižnice, až po zriadenie špičkových centier excelentnosti v mnohých oblastiach.

Univerzita získala prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ nenávratné finančné príspevky vo výške 43,6 mil. eur. Podľa rektora UPJŠ to boli najmä projekty rekonštrukcií, ktoré následne zmodernizovali vzdelávací proces a výskum. ,,Univerzita sa neuveriteľným spôsobom dostala na vyššiu úroveň vo výučbovom procese. Prežil som tu celý život ako študent a zamestnanec, a tento technologický skok nás kvalitatívne posunul ďaleko dopredu“, zhodnotil Ladislav Mirossay.

Spomedzi 17 výskumných projektov najviac vyzdvihuje tie, ktoré sú z oblasti biológie a biomedicíny, a môžu znamenať veľa aj pre prax.  Ide  o sieť excelentných pracovísk pre onkológiu či projekt NanoBioSens, na ktorý získali  700-tisíc eur. Vedeckí tím sa zaoberal vývojom biosenzorov, ktoré sú na báze nanočastíc striebra a zlata. ,,Prvá časť projektu je zameraná na životné prostredie a tieto nanosenzory môžu snímať koncentrácie škodlivín v životnom prostredí, napríklad pesticídy. V biológii a v prírodných vedách sa dajú podobné senzory využiť aj v príprave sond, ktoré môžu merať stopové koncentrácie liečiv v organizme, konkrétne na bunkovej úrovni. Snažíme sa tento výskum priblížiť praxi“, doplnil Mirossay.

Ďalších 10,2 mil. eur získala univerzita v operačnom programe Vzdelávanie, ktoré sa podpísali pod modernizáciu vzdelávacieho procesu, ale aj vytváranie študijných programov vo svetovom jazyku.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky