Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  18.03.2013: Vysoké školy sa môžu uchádzať o 22 miliónov eur v dvoch operačných programoch  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

18.03.2013: Vysoké školy sa môžu uchádzať o 22 miliónov eur v dvoch operačných programoch

Od 18. marca 2013 sa vysoké školy z mimobratislavských krajov môžu uchádzať o nenávratné finančné príspevky (NFP) v celkovej výške 22 miliónov eur. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila dve výzvy v rámci operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj. Prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ majú zvýšiť nielen kvalitu vzdelávania, ale aj modernizovať materiálne či stavebné vybavenie vysokých škôl. V operačnom programe Výskum a vývoj sa napríklad rekonštrukcia budov týka aj Slovenskej akadémie vied (SAV). Výzvy sú finančne podporené z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Podpora kvality vysokých škôl vo výške 7 miliónov eur

O túto sumu sa môžu uchádzať všetky štátne, verejné a súkromné vysoké školy. Výzva z operačného programu Vzdelávanie je zameraná na podporu rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, medzinárodnú spoluprácu medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej i medzinárodnej úrovni. Vysoké školy môžu svoje projekty zamerať napríklad na vzdelávanie zamestnancov výskumu a vývoja, podporu ich kariérneho rastu, alebo na zvýšenie medzinárodnej mobility pedagógov a študentov. Žiadatelia sa môžu uchádzať minimálne o 500 tisíc eur a maximálne o 2,5 milióna eur. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 20. mája 2013.

Infraštruktúra vysokých škôl za 15 milión eur

Budovanie hmotnej infraštruktúry má rovnako zvýšiť kvalitu vysokých škôl. Výzva z operačného programu Výskum a vývoj je zameraná na rekonštrukciu, prípadne na rozširovanie objektov vysokých škôl a SAV, ktorí sú zároveň aj oprávnenými žiadateľmi NFP tejto výzvy. Svoje projekty môžu ďalej zamerať na výstavbu nových budov, modernizáciu ubytovacích kapacít a vnútorného vybavenia, taktiež na podporu nových technológií pri budovaní jazykových učební, vybavenie akademických knižníc počítačmi a pod. Minimálna výška NFP je milión eur, maximálna 2,5 milióna eur. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 17. júna 2013.

Kompletné informácie o výzvach nájdete na webovom sídle www.asfeu.sk v časti Aktuálne výzvy pod operačným programom Vzdelávanie a operačným programom Výskum a vývoj. Prípadné otázky k výzve je možné posielať na adresu opv@asfeu.skopvav@asfeu.sk alebo priamo kontaktovať ASFEU.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky