Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  17.12.2014: Univerzita J. Selyeho v Komárne dokáže pritiahnuť záujemcov o štúdium  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

17.12.2014: Univerzita J. Selyeho v Komárne dokáže pritiahnuť záujemcov o štúdium

Vysoká škola Selyeho v Komárne dokáže vďaka rekonštrukcii priestorov i obstaraniu moderných Informačno – komunikačných technológií v hodnote 6,2 milióna eur pritiahnuť aj najnáročnejších záujemcov o štúdium.

Univerzita v tomto období oslavuje len 10. výročie od zahájenia vyučovania na troch fakultách a radí sa k najmladším verejným vysokým školám na Slovensku. V súčasnosti je alma máter pre viac ako 2 000 študentov. Začínala takpovediac na zelenej lúke v starých, až 200 ročných priestoroch. Príležitosť čerpať eurofondy na zlepšenie infraštruktúry a podmienok vzdelávacieho procesu využili v Komárne prostredníctvom implementácie dvoch projektov z operačného programu Výskum  vývoj.

Najmä prvý z dvoch projektov priniesol univerzite hmatateľné výsledky v podobe rekonštrukcie budov, výmeny okien, úpravy vnútorných priestorov. V rámci projektu Podpora infraštruktúry Univerzity J.Selyeho v Komárne za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu za viac ako 4,5 milióna eur univerzita okrem vyššie uvedených zásadných rekonštrukčných prác zmodernizovala a vybavila laboratóriá, školiace miestnosti, zaviedla moderné IKT siete, špičkovú infraštruktúru. Vďaka prostriedkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa podmienky pre študentov výrazne zlepšili.

Moderná technika a vybavenie môže byť aj lákadlom pre maturantov pri voľbe ďalšieho štúdia. Potvrdil to aj rektor univerzity János Tóth vo svojom vyjadrení: „Univerzite sa nakoniec podarilo zmodernizovať priestory, vybaviť ich špičkovou technikou a toto všetko môže byť bonusom pre študentov  pri voľbe univerzity, ak majú záujem o štúdium v kvalitných priestoroch s možnosťou využívania moderných IKT sietí.“

Druhý projekt z operačného programu Výskum a vývoj, ktorý univerzita začala implementovať prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), prinesie univerzite mnohé benefity. Projekt Budovanie infraštruktúry a modernizácia vybavenia Univerzity J.Selyeho Komárno za viac ako 1,7 milióna eur prispeje k zriadeniu dátového centra, kúpe nových serverov, počítačov, projektorov. Univerzita zároveň vylepší svoje technické portfólio o novú prezentačnú techniku. Už dnes pedagógovia a študenti vďaka modernej technike obstaranej v rámci prvého projektu komunikujú so zahraničím, aktívne využívajú nové technológie v procese výučby, ale aj v rámci workshopov a konferencií.

 „V rámci infraštruktúry vysokých škôl sa z operačného programu Výskum a vývoj prostredníctvom ASFEU zrealizovalo 75 dopytovo-orientovaných projektov za viac ako 288 miliónov eur. Cez optiku konkrétnych merateľných ukazovateľov nám vychádzajú atraktívne čísla. Na vysokých školách bolo zmodernizovaných 3 007 učební a až 272-tisícom študentom vysokých škôl boli sprístupnené moderné technológie a infraštruktúra “, uviedol k čerpaniu eurofondov minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.

Eurofondy v programovom období 2007 - 2013 skomfortnili  pedagógom a študentom na vysokých školách vyučovací proces. Podmienky pre štúdium sú tak na úplne inej kvalitatívnej úrovni ako pred mnohými rokmi. Technológie, ktoré neboli bežne prístupné, sú dnes k dispozícii na školách a na internátoch na dennej báze a pre všetkých.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky