Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  16.03.2015: Na UKF v Nitre majú do študijného programu integrovaný francúzsky jazyk  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

16.03.2015: Na UKF v Nitre majú do študijného programu integrovaný francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk naberá na popularite aj na Slovensku a inšpiruje aj vysokoškolákov. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) podporila v rámci operačného programu Vzdelávanie Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre s mimoriadne zaujímavým projektom s názvom „Tvorba študijného programu medziodborové štúdium masmediálne štúdiá - francúzsky jazyk s využitím IKT“.    

V projekte sa spojila atraktívna oblasť médií so stále viac populárnejším cudzím jazykom z krajiny galského kohúta. V rámci aktivít tohto inovatívneho projektu vytvorili univerzitní pedagógovia pre študijný program Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka deväť e-learningových modulov. Vyzdvihnúť treba najmä Texty vo francúzskom jazyku so zameraním na oblasť masmédií, rádio a televíziu, francúzsku tlač,  Francúzske texty z oblasti masmédií na precvičenie syntaktických javov a štylistických zvláštností a rozvoj kreativity pri písaní textov rôzneho typu alebo  Francúzske texty z oblasti histórie Francúzska a frankofónnych krajín.

Vďaka projektovým aktivitám vznikli 4 úplne nové vysokoškolské učebnice: Masmediálna komunikácia - vybrané aspekty, Francúzsky jazyk pre masmediálne štúdiá, Vybrané kapitoly z komunikácie pre  masmediálne štúdiá a Vyučovanie francúzskeho jazyka ako odborného jazyka (FOS) pre masmediálne štúdiá. V rámci aktivity mobilít sa pedagógovia vzdelávali na intenzívnom  jazykovom kurze  vo Francúzskom Nice a Metz, študenti navštevovali jazykové kurzy v rámci semestrálnych pobytov v Metz, v Besançon a v Bruseli.

Novinkou v oblasti štúdia masmédií a jazyka je konkurenčná výhoda študentov nového medziodborového programu, ktorý sa orientuje na francúzsky jazyk.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre získala z  Európskeho sociálneho fondu na projekt viac ako 400 tisíc eur. Realizovala ho v období od mája 2010 do apríla 2013. Projekt ocenil aj dekan Filozofickej fakulty UKF. V roku 2013 mu udelil Cenu dekana za vedecko-výskumnú a projektovú činnosť a v roku 2014 aj Cenu rektora za vedeckú a umeleckú činnosť.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre získala na dopytovo-orientované projekty počas programového obdobia 2007 – 2013 z operačného programu Vzdelávanie nenávratný finančný príspevok na trinásť projektov. Z toho aktivity ôsmych projektov v hodnote takmer 5 miliónov eur už ukončila a v súčasnosti implementuje z OPV ešte päť projektov s NFP viac ako 1,7 milióna eur.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky