Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  15.10.2012: 26 miliónov pre vysoké školy a SAV  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

15.10.2012: 26 miliónov pre vysoké školy a SAV

Vytváranie nových študijných programov vo svetovom jazyku, výrazné zlepšenie kvality vysokých škôl a vedeckých inštitúcií Slovenskej akadémie vied (SAV) možno očakávať od ďalších peňazí z eurofondov. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila 15. októbra 2012 v rámci operačného programu Vzdelávanie novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s názvom Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Výzva finančne podporená z Európskeho sociálneho fondu v celkovej výške 26 miliónov eur je určená pre všetky regióny Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

V rámci tejto výzvy je finančná pomoc určená pre štátne, verejné a súkromné vysoké školy, ako aj jednotlivé ústavy SAV. Predložené projekty môžu byť zamerané napríklad na vytváranie študijných programov v šiestich cudzích jazykoch, ktoré podporujú medzinárodnú spoluprácu a mobilitu akademickej obce, ďalšia oprávnená aktivita je podpora nových doktorandov na vysokých školách a ústavoch SAV, alebo podpora mobilít medzi organizáciami výskumu a vývoja a podnikateľským sektorom. Cieľom je tiež zabezpečiť prílev medzinárodne uznávaných vedcov a pedagógov na Slovensko i  programy doktorandského vzdelávania vytvorené na princípe spájania najlepších kapacít v rámci krajiny a ich prepojenia na zahraničie.

Žiadatelia o NFP sa môžu uchádzať minimálne o 500 tisíc eur a maximálne o dva milióny eur na jeden projekt. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 17. decembra 2012. Kompletné informácie o výzve nájdete na webovom sídle www.asfeu.sk v časti Aktuálne výzvy pod operačným programom Vzdelávanie. Prípadné otázky k výzve je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk alebo priamo kontaktovať ASFEU.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky