Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  14.10.2013: Milióny eur pre stredné školy  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

14.10.2013: Milióny eur pre stredné školy

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhodnotila projekty podávané školami v rámci výzvy operačného programu Vzdelávanie – Moderná stredná škola. Na skvalitnenie výučby, dovybavenie laboratórií prírodovedných predmetov či nákup výpočtovej techniky tak z eurofondov pôjde 40 mil. eur pre 180 stredných škôl z mimobratislavských krajov.

„Agentúre bolo v rámci tejto výzvy doručených až 303 projektov. Som rád, že z pôvodnej alokácie 30 miliónov eur sa nám podarilo túto sumu navýšiť o ďalších desať miliónov. Na základe odborného posúdenia môžeme konštatovať, že 180 stredných škôl získa výraznú podporu formou nenávratného finančného príspevku, s pomocou ktorého budú môcť realizovať svoje projektové ciele a zlepšovať úroveň vzdelávania“, uviedol generálny riaditeľ ASFEU Marián Kostolányi.

Školy sa mohli uchádzať minimálne o 100-tisíc eur,  maximálna výška príspevku mohla dosiahnuť až pol milióna eur. Najviac škôl bolo podporených v Prešovskom kraji, konkrétne 51. V rámci Košického kraja ide o 34 stredných škôl. V Banskobystrickom je podporených 32 škôl, v Žilinskom 23, Nitrianskom 18, Trenčianskom 12 a Trnavskom 10 stredných škôl. Vysoký záujem stredných škôl v rámci tohto operačného programu považujeme za dôkaz záujmu o skvalitňovanie výučby a dôveru voči eurofondom smerujúcim do školstva.

„Eurofondy sú z hľadiska 5% spolufinancovania veľmi lacné peniaze, pretože cez takúto spoluúčasť získajú naše stredné školy ďalších 95 % finančných zdrojov, pričom ich úspech v školstve sa znásobuje čo najväčším využitím pre skvalitňovanie výučby. Aj preto bude súčasťou zmluvy s každou školou to, aby jasne deklarovala svoju životaschopnosť počas realizácie projektu a následne v období piatich rokov od ukončenia jeho realizácie. Z našej strany ide o minimalizovanie rizika, aby samotný projekt nebol ohrozený nejasnou budúcnosťou,“ tvrdí minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič. 

Výzva je finančne podporená z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Zameraná je na modernizáciu vzdelávania,  podporu inovácií obsahu a metód výučby, ako aj realizáciu kariérneho poradenstva na stredných školách.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky