Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  12.12.2013: Europrojekty školám v mnohom pomohli  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

12.12.2013: Europrojekty školám v mnohom pomohli

Europrojekty školám v mnohom pomohli

Agentúru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) začal riadiť v decembri 2012. Do funkcie generálneho riaditeľa bol menovaný v poslednom roku sedemročného programového obdobia – v čase vyhlasovania posledných výziev pre operačný program Vzdelávanie (OPV). Na otázky o dosiahnutých výsledkoch a dopytovo orientovaných projektoch odpovedá RNDr. Marián Kostolányi, generálny riaditeľ ASFEU.

Presne pred rokom ste sa v rozhovore Učiteľských novín vyjadrili, že vaším cieľom bude čo najviac zvýšiť čerpanie finančných prostriedkov. Podarilo sa?

V prípade OPV bolo doteraz vyhlásených 33 výziev v celkovej alokácii 378 miliónov eur. Rok 2013 bol špecifický v tom, že sme v závere programového obdobia, čiže tie možnosti boli takpovediac limitované. Vyhlásili sme tri výzvy vo výške 10,6 milióna eur. Momentálne prebieha ukončovanie projektov a priebežná úhrada žiadostí o platbu. V novembri sa Slovensku otvorili možnosti dlhšieho čerpania eurofondov v rámci operačných programov. Čo to bude znamenať pre Vzdelávanie, zatiaľ nebudem konkretizovať, keďže sa v tejto veci stále rokuje.

V rámci ktorých opatrení bolo podporené regionálne školstvo?

Osem výziev bolo vyhlásených pre opatrenie Premena tradičnej školy na modernú. V rámci nich sme podporili 504 projektov vo výške 96,7 milióna eur. Školy zo všetkých regiónov, s výnimkou Bratislavy, predkladali projekty, ktoré boli zamerané na dosiahnutie cieľa opatrenia – uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokých škôl a ďalšieho vzdelávania. Dvadsať projektov vo výške 2,7 milióna eur bolo realizovaných v školách Bratislavského kraja. Eurofondy našim školám v mnohom pomohli.

Verejnosť a médiá si často mylne myslia, že peniaze určené na projekty by mohli nahradiť chýbajúce financie v školstve, prípadne sa presunúť na platy učiteľov. Dá sa to?

V žiadnom prípade. Aj preto ma mrzí nesprávna interpretácia využitia štrukturálnych fondov zo strany médií. Eurofondy sú pre naše školy alternatíva k financovaniu školstva. Úlohou agentúry je zabezpečiť proces implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ. V praxi to znamená, že vyhlásime výzvu, škola vypracuje svoj vlastný projekt, požiada o nenávratný finančný príspevok a v prípade jeho schválenia ten projekt realizuje. Príspevok je viazaný na aktivity projektu, čiže nemôže byť inak využívaný. Všetko, samozrejme, podlieha kontrole a musí byť schválené ako oprávnený výdavok.

Čo je v rámci OPV momentálne aktuálne?

Ako som spomínal, úspešní žiadatelia posledných výziev budú v horizonte budúceho roka realizovať svoje projekty, agentúru čaká ešte veľa práce práve v závere tohto programového obdobia. Základné školy by mohla zaujímať aktuálna súťaž Vitaj v našom regióne!. Určená je pre našich prijímateľov, a do súťaže sa môžu prihlásiť do 20.decembra. Úlohou je vytvoriť cudzojazyčnú pomôcku. Víťazné práce budú odmenené poukážkou na nákup študijných materiálov - kníh, CD, DVD v hodnotách 600, 450 a 300 eur. Keďže jazyky otvárajú brány poznania, aj touto formou radi podporíme aktivity, ktoré súvisia so vzdelávaním. Niektoré základné školy sa práve v projektoch zamerali na potrebu výučby cudzích jazykov. Môžem spomenúť napríklad projekt Znalosť cudzích jazykov nám otvára dvere do sveta, ktorý realizovala Základná škola Kežmarská v Košiciach. Získala nenávratný finančný príspevok 65-tisíc eur. Alebo spomeniem Základnú školu na Sibírskej ulici v Prešove, ktorá realizovala projekt Jazykové vyučovanie – učenie sa jazykom vo výške príspevku takmer 99-tisíc eur.
Súťaže ASFEU predstavujú pre nás vždy príjemné spestrenie, hlavne ich vyhodnocovanie. Už teraz sa teším na tie najlepšie!                               

Ďakujem za rozhovor.

Mgr. Eliška Šandorová
Odbor informovania a publicity

 

www.asfeu.sk

Publikované v Učiteľských novinách č. 36, 12.12.2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky