Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  12.07.2012: Výskumy slovenských astronómov zaujali Američanov  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

12.07.2012: Výskumy slovenských astronómov zaujali Američanov

Observatórium na Lomnickom štíte sa vďaka unikátnemu prístroju zaradilo medzi svetovú špičku v oblasti výskumu slnečnej koróny. Koronálny multikanálový polarimeter (CoMP), ktorý je jediný v Európe, má za sebou prvý rok testovacej prevádzky. Na výskume chcú so slovenskými astronómami spolupracovať aj Američania.

Prístroj CoMP bol kľúčovou investíciou prvej fázy projektu Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia podporeného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Na realizáciu projektu boli v Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ schválené finančné prostriedky vo výške takmer 1,33 mil. eur. Na dobudovanie vybavenia v rámci II. etapy projektu získal Astronomický ústav SAV spolu s partnermi ďalších 2,63 mil. eur.

 ,,Unikátnosť CoMP-u spočíva v tom, že dokáže merať magnetické polia a rýchlosti slnečnej plazmy v slnečnej koróne, t.j. vo vrstve cez ktorú k nám prichádzajú všetky vplyvy zo Slnka. V testovacej prevádzke sme už zaznamenali aktívne protuberancie - magnetické štruktúry v slnečnej koróne obsahujúce hustú slnečnú plazmu. S prístrojom môžeme lepšie predpovedať nebezpečnú aktivitu Slnka smerom k Zemi. Americká organizácia University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) zo štátu Colorado nás požiadala o spoluprácu na výskume slnečnej koróny s využitím prístrojov na Havajských ostrovoch,“ uviedol riaditeľ AsU SAV Aleš Kučera. Ďalší prístroj astronómov (bolidová kamera) bol začlenený do Európskej bolidovej siete, ktorá sleduje dopady väčších telies do atmosféry alebo až na zemský povrch. Mapovanie takýchto úkazov je mimoriadne dôležité pre znalosti ohrozenia obyvateľstva dopadom, ktoré sú spojené s možnou lokálnou alebo globálnou katastrofou. Ústav experimentálnej fyziky získal viacero zariadení potrebných pre konštrukciu a testovanie kozmických prístrojov najvyššej kvality. Najdôležitejšími sú Pracovisko vibračných testov kozmickej techniky a Pracovisko testov elektromagnetickej kompatibility. ,,Uvedené pracoviská umožňujú vedcom pripraviť a otestovať prístroje, ktoré v kozme vydržia vibrácie a kmitania a nebudú zničené elektromagnetickými šokmi,“ uviedol Aleš Kučera. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach získala prístroj CZELTA, ktorý meria dopadajúce kozmické žiarenie. Dáta z tohto prístroja okrem vedeckého výskumu slúžia aj na vzdelávacie účely a prípravu odborníkov.

Od roku 2009 projekt realizuje Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s dvomi partnermi - Ústavom experimentálnej  fyziky v Košiciach a  Univerzitou  P. J. Šafárika v Košiciach. Investíciami sa centrum excelentnosti v Tatranskej Lomnici stane plnohodnotným strediskom zapojeným do svetovej siete vedeckých pracovísk pre tzv. kozmické počasie. Pomocou prístrojov bude možné rozvíjať kozmický výskum a výrazne tak napredovať v odbore astrofyzika.

Kontakt pre médiá a styk s verejnosťou: Mgr. Eliška Šándorová, tel: +421 (2) 692 99 357, mob.: +421 918 328 463, e-mail: eliska.sandorova@asfeu.sk

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky