Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  10.11.2015 Škola využila eurofondy na prepojenie teórie s praxou  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

10.11.2015 Škola využila eurofondy na prepojenie teórie s praxou

Jednou z tisícky subjektov, ktoré získali podporu z eurofondov v rámci operačného programu Vzdelávanie je Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 z Košíc. Pomoc až vo výške 443 794,14  EUR efektívne využíva pre projekt s názvom Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce.

Mať intenzívny kontakt s praxou už počas štúdia a práca v teréne - to dnes rezonuje ako nevyhnutnosť pri uplatnení sa absolventov stredných škôl. 

Inovácia obsahu, foriem a metód vyučovania na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej  v Košiciach s dôrazom na prepojenie so svetom práce bolo hlavným cieľom projektu. Škola si kládla za prioritu prepojenie teoretického vyučovania s praxou prostredníctvom stavebných a geodetických firiem pôsobiacich na trhu práce.

Realizácia spoločného programu sa vydarila vďaka uzavretým dohodám o spolupráci s firmami zameranými na vykonávanie praktického cvičenia žiakov priamo na stavbách firiem. Žiaci sa zúčastnili praktického cvičenia priamo v podmienkach praxe, mali možnosť sledovať súčasné technologické postupy, používanie jednotlivých druhov stavebných materiálov, manažovanie systému riadenia výrobného procesu, čítanie výkresovej dokumentácie a zároveň aj získať požadované manuálne zručnosti. Študenti dostali priestor vidieť a zažiť celý chod realizácie stavebných diel. Rozsah spolupráce s firmami sa neorientoval len na staviteľstvo, ale aj na odbor geodézie, kartografie a katastra. Vybavenie pre túto oblasť vyučovacieho procesu je finančne veľmi náročné a preto spolupráca s  firmami s modernou technikou je naozaj skvelou formou kooperácie. Žiaci počas praxe pracovali priamo v teréne.

Okrem praktickej časti projekt obsahoval aj aktivity zamerané na tvorbu učebných textov a inovovanie obsahu metód a foriem vyučovania. Túto časť škola taktiež realizovala v spolupráci s firmami.

Navrhované zmeny šité pre potreby praxe projektový tím premietol do Školského vzdelávacieho programu. Pedagógovia určili metódy a formy, ktoré škola môže využívať v rámci svojho vybavenia. Aj tieto pomôcky boli predmetom inovácie s pomocou finančných prostriedkov projektu pre vybavenie IKT. Škola spolupracovala opäť nielen s odbornými firmami, ale aj so sektorom školstva, napr. s Technickou univerzitou Košice, Fakultou  baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií a Stavebnou fakultou.

Projekt Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce je ukážkou dobrej tímovej spolupráce a naviazaním vzdelávacieho procesu na skutočné potreby praxe. Výskumná agentúra podporila tento projekt nenávratným finančným príspevkom z Európskeho sociálneho fondu.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky