Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  09.10.2014: Unikátnou myšlienkou prerazili vo svete nových technológií  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

09.10.2014: Unikátnou myšlienkou prerazili vo svete nových technológií

Zvýšenie efektívnosti výroby energie z alternatívnych palív a zváranie bez negatívneho vplyvu na životné prostredie sa usiluje zaviesť do praxe Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút (VÚZ). Novým technológiám sa venuje vďaka projektom podporeným z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ.
     Nezisková výskumná organizácia VUZ je mimoriadne aktívna v účasti na špičkových výskumných projektoch, kde popri priemyselných zdrojoch veľkú časť financií získava z eurofondov. Z operačného programu Výskum a vývoj ústav realizoval dva významné projekty s medzinárodným dopadom, na ktoré získal nenávratný finančný príspevok 3,1 milióna eur.
      Zefektívnením výroby energie z alternatívnych zdrojov sa zaoberal výskum inovatívnych materiálov pre prehrievačové systémy zariadení vyrábajúcich energiu spaľovaním alternatívnych palív. Zámerom projektu bolo získať poznatky v oblasti výroby unikátnych rúr s gradientným chemickým zložením, využiteľných hlavne pri výrobe energie z alternatívnych palív. Samotné aktivity pokrývali celý proces od výskumu až po vývoj a priemyselné overenie myšlienky.
     Výstupom je produkt s vysokou pridanou hodnotou, ktorého výroba sa môže na strane priemyselnej firmy zhodnotiť a speňažiť. Na základe dosiahnutých  projektových výsledkov ústav získal aj ďalší, tentokrát medzinárodný projekt, zameraný na zvládnutie technológie masovej výroby.
     Druhý projekt skúma aplikácie trecieho zvárania s premiešaním ako alternatívy za tavné postupy zvárania. Táto technika je podľa generálneho riaditeľa VÚZ Petra Klama „mimoriadne progresívna s vysokou výkonnosťou, ktorá nemá negatívne dopady na životné prostredie a ani na samotných operátorov. Ambíciou výskumnej organizácie bolo použiť túto technológiu na zváranie ocelí, resp. materiálov s vysokou teplotou tavenia.“
     
Nakoľko slovenský priemysel je podľa Klama postavený z veľkej časti na oceľových komponentoch, záujmom riešiteľov bolo túto progresívnu technológiu sprístupniť aj slovenským podnikateľským subjektom práve pre účely spájania oceľových alebo heterogénnych materiálov.
     Financie zo štrukturálnych fondov EÚ teda umožnili vytvoriť unikátne know-how pre potreby slovenských firiem a zvýšiť tak ich konkurencieschopnosť na svetovom trhu.

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky