Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  09.10.2012: Reakcia na článok denníka Hospodárske noviny  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Reakcia na článok denníka Hospodárske noviny – Peniaze na výskum šli tam, kam nemali

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyslovuje nesúhlas s obsahom a formou článku redaktorky Martiny Tvardzíkovej Ruttkayovej, ktorý uverejnil denník Hospodárske noviny 9. októbra 2012 pod názvom Peniaze na výskum šli tam, kam nemali.

 

Napriek podrobne vypracovaným odpovediam a spolupráci s redaktorkou, autorka článku poskytnuté informácie odborne nespracovala a svojimi hypotetickými a subjektívnymi názormi a závermi dezinformovala verejnosť. Rovnako na základe irelevantných informácií navodila zavádzajúci dojem o čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v operačnom programe Výskum a vývoj, ako aj o spôsobe riadenia ASFEU.

Redaktorka na základe Správy o výsledku kontroly oprávnenosti výdavkov v rámci operačného programu Výskum a vývoj, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ), v článku uviedla:

,,Peniaze na výskum šli tam, kam nemali… Kontrolóri zistili, že s peniazmi z Bruselu sa nenakladá transparentne a efektívne. V agentúre spadajúcej pod rezort školstva sa s peniazmi z Bruselu nenakladá transparentne a efektívne. Poukázal na to Najvyšší kontrolný úrad, ktorý si posvietil na prerozdeľovanie eurofondov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.”

Redaktorka svojim konštatovaním a záverom navodila dojem, že NKÚ jednoznačne potvrdil netransparentné a neefektívne prerozdelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, ako aj neoprávnené poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov, prípadne finančného pochybenia zo strany ASFEU. NKÚ preveroval o.i. mechanizmus hodnotenia, výberu a vyraďovania žiadostí, primeranosť a spoľahlivosť systému riadenia a kontroly ASFEU v súlade s pravidlami EÚ a SR. Nedostatky, ktoré NKÚ počas kontroly zistil, boli systémového charakteru, nie finančného.

Autorka ďalej nepravdivo uvádza:

,,Podľa kontrolórov došlo pri prerozdelení viac ako 143 miliónov eur od roku 2009 k viacerým závažným pochybeniam. Podľa úradu mali ísť peniaze z eurofondov aj spoločnostiam, ktoré nesplnili kritériá potrebné na pridelenie príspevkov.”

Ako vyplýva zo správy, NKÚ skontroloval proces výberu a hodnotenia 56 žiadostí o nenávratný finančný príspevok Agentúrou v celkovej sume viac ako 143 miliónov eur – NKÚ nikde nekonštatuje, že ASFEU pochybila pri prerozdelení tejto sumy. Redaktorka ďalej jednostranne konštatuje, že finančné prostriedky z eurofondov získali spoločnosti, ktoré nesplnili kritériá. ASFEU poskytla redaktorke podrobnú odpoveď týkajúcu sa splnenia kritérií v oblasti výskumu a vývoja, zároveň redaktorke zdôraznila, že podmienky oprávnenosti žiadateľov o NFP, ako aj preukázanie pôsobnosti v oblasti výskumu a vývoja, sú odlišne zadefinované v podmienkach jednotlivých Výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Vzhľadom na náročnosť a závažnosť spracovanej témy, ako aj rozsiahlych odpovedí, ktoré boli redaktorke poskytnuté, ASFEU považuje predmetný článok za zavádzajúci a neobjektívny.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky