Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  09.06.2014: Eurofondy sú v Čechách a v Poľsku nastavené odlišne  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

09.06.2014: Eurofondy sú v Čechách a v Poľsku nastavené odlišne

Spôsob čerpania a financovania vedecko-výskumných projektov, ktoré sú podporené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, je u našich susedov odlišný najmä administratívne. Hoci sú Slovensko, Česká republika a Poľsko členmi jednotnej Európskej únie, systém prerozdeľovania štrukturálnych fondov je výrazne ovplyvnený rozdielnymi zákonmi v daných krajinách.

Mohli sa o tom presvedčiť 60 odborníci a zástupcovia sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi na I. Medzinárodnom workshope operačného programu Výskum a vývoj. Českú republiku zastupovali delegáti z Ministerství školství, mládeže a télovýchovy a z Poľska manažéri z inštitúcie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Krajiny mali v programovom období 2007 – 2013 odlišnú výšku alokácie a administratívny proces implementácie eurofondov vychádza z nastavenia jednotlivých riadiacich orgánov. „Tie rozdiely sú markantné vo viacerých oblastiach, nakoľko každá krajina sa riadi vlastnou legislatívou. Výrazne odlišný je napríklad zákon o verejnom obstarávaní. Myslím si, že toto stretnutie nám všetkým ukázalo, kde má ktorá krajina silné, a kde slabé stránky. Veľa informácií sme si odovzdali a verím, že sa takto budeme stretávať aj v ďalšom programovom období,“ uviedol Marián Kostolányi, generálny riaditeľ Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), ktorá podujatie organizovala.

Výmenu skúseností a nadviazanie kontaktov na workshope, ktorý sa konal 3.- 4. júna 2014 v Bratislave, ocenili aj zahraniční hostia. „Pri otázkach financovania vedy a výskumu sme sa veľa dozvedeli a naučili, je dôležité tieto skúsenosti zdieľať a poučiť sa z nich aj do budúcnosti,“ uviedol Jakub Uchytil, riaditeľ odboru implementácie Operačného programu výskum a vývoj pro inovace. „Čelíme rovnakým problémom a máme spoločné ciele, takže prípadná spolupráca by mohla byť veľmi prínosná pre každého z nás. Tiež verím, že naša spolupráca sa ukáže ako efektívna pri rokovaniach s EÚ o problémoch a dôležitých otázkach,“  zhodnotil podujatie Przemysław Paczos z Poľska. Samotné podujatie ocenil a slávnostne otvoril aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba. S výstupmi z workshopu ASFEU plánuje oboznámiť  ministerstvo školstva a ďalšie kompetentné orgány za účelom efektívnejšieho nastavenia nového programového obdobia 2014 – 2020.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky