Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 26.02.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  09.03.2015: Prevratné objavy slovenských archeológov  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

09.03.2015: Prevratné objavy slovenských archeológov

Archeologický ústav patrí k najstarším pracoviskám Slovenskej akadémie vied. V 50. a 60. rokoch ho odborná verejnosť zaraďovala medzi najvýznamnejšie európske pracoviská. Za posledných dvadsať rokov sa však do jeho infraštruktúry neinvestovalo. Vďaka štrukturálnym fondom sa tento vývoj zásadne mení a z pracoviska sa stáva jedno z najmodernejších a najvyspelejších centier archeologického výskumu v Európe.

Ústav uspel so žiadosťou o financie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s projektom Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska v rámci výzvy zameranej na podporu koncentrácie najlepších výskumno-vzdelávacích kolektívov do monotematických centier.

Druhý úspešný projekt s názvom Dobudovanie špičkového pracoviska pre výskum a vývoj v oblasti ochrany a záchrany kultúrneho dedičstva Slovenska sa týkal obnovy výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia. Ústav spolu získal na tieto dva dopytovo-orientované projekty prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj takmer 7 miliónov eur.

Riaditeľ ústavu Matej Ruttkay potvrdzuje, že výskum najstarších dejín Podunajska priniesol množstvo nových poznatkov: "V rámci našich výskumov sme napríklad zistili viac ako 400 nových archeologických nálezísk z praveku až stredoveku, rozpracovali sme nové metódy priestorovej dokumentácie nálezísk i samotných nálezov. Jeden z najrezonujúcejších poznatkov projektu je nové datovanie veľkomoravských hradísk na Slovensku. Je to  aktuálna téma, v ktorej sa ukázalo, že mnohé hradiská, o ktorých sme si mysleli, že sú z prelomu 8. a 9. storočia, sú nakoniec až zo záveru doby veľkomoravskej. To historicky mení situáciu celého stavu, nielen na území Slovenska, ale v celej strednej Európe.“

Archeologický ústav spustí v druhom štvrťroku 2015 portál, v ktorom si záujemca z každej obce alebo mesta na Slovensku zistí, aké náleziská, z akého obdobia vo svojom okolí má. V rámci spomínaných projektov vydá aj šesť monografií o dávnovekom osídlení vybraných regiónov, ktoré sa tak dostanú aj do rúk širokej verejnosti.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky