Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  08.07.2015 Eurofondy – od unikátnych vynálezov až k svetovým patentom vo svete plastov  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

08.07.2015 Eurofondy – od unikátnych vynálezov až k svetovým patentom vo svete plastov

Vďaka eurofondom sme opäť bližšie k slovenskému aj svetovému patentu. Unikátne vynálezy vo svete výskumu nájdeme aj u nás. Príkladom je úspešný dopytovo-orientovaný projekt Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave v rámci operačného programu Výskum a vývoj, orientovaný na inovatívny výskum polymérnych materiálov a prenos technológií do praxe.

Dňa 18. júna 2015  v Nitre slávnostne otvorili na STU Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov. Centrum je súčasťou projektu Modernizácia a dobudovanie výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia Centra pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov, realizovaného prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU -  od 1.7. už pod názvom Výskumná agentúra).

STU (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie), ktorá projekt realizuje spolu s  partnermi z komerčného prostredia, získala z Európskeho fondu regionálneho rozvoja finančný príspevok vo výške viac ako 2,3 milióna EUR. Vzniklo tak špičkové pracovisko v oblasti technológií spracovania plastov, pričom najmodernejšie prístroje umožňujú aj testovanie vlastností nových materiálov a hodnotenie ich štruktúry. Hlavným zameraním je výskum a vývoj nových polymérnych materiálov a  prenos technológií z laboratória do praxe. Vedci momentálne upriamili svoju pozornosť  na využitie unikátneho vynálezu biodegradovateľných plastov v praxi. Vynález vznikol na pôde spoločného pracoviska STU a Ústavu polymérov SAV a teraz sa uchádza o slovenský a svetový patent.

Dôležitým zámerom projektu  je prepojenie výskumu s praxou. Metódy dostupné v centre spolu s kvalifikovaným personálom môžu spracovateľom a výrobcom pomôcť efektívne zlepšovať technologické procesy v podnikoch. Centrum  bude k dispozícii aj výskumným a vývojovým organizáciám, ktorým môže uľahčiť zapojenie do národných a medzinárodných projektov v oblasti polymérnej chémie a technológie. V neposlednom rade bude centrum slúžiť pre vzdelávanie odborníkov v oblasti technológie spracovania polymérov.

„STU patrí medzi našich najaktívnejších, najúspešnejších prijímateľov nenávratného finančného príspevku. Zároveň je STU jedným z najžiadanejších partnerov v ďalších desiatkach výskumných projektoch. Univerzita úspešne implementuje cez ASFEU takmer 30 projektov z oblasti centier excelentnosti, infraštruktúry výskumu a vývoja, prenosu poznatkov do praxe a infraštruktúry vysokých škôl v hodnote spolu za viac ako 52 miliónov EUR“, povedal RNDr. Marián Kostolányi z Výskumnej agentúry, ktorý sa tiež zúčastnil slávnostného otvorenia.


na foto Róbert Redhammer, rektor STU, Ivan Hudec z STU, Marián Kostolányi z VA

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky