Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  07.07.2015: Success story Strednej zdravotníckej školy v Trnave pritiahla aj zástupcov EK z Bruselu  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

07.07.2015: Success story Strednej zdravotníckej školy v Trnave pritiahla aj zástupcov EK z Bruselu

Pozreli si, ako funguje implementácia projektov operačného programu Vzdelávanie v praxi. Škola získala nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Výskumnej agentúry.

Mimoriadne úspešný dopytovo-orientovaný projekt „Chceme učiť moderne“ na pôde školy preukázal, že účel svätí prostriedky. „Nemať finančnú injekciu z ESF, fungovali by sme oveľa ťažšie. Takto sme mohli žiakom i pedagógom poskytnúť mnohé školenia s najnovšími poznatkami a skúsenosťami z oblastí a odborov, ktoré sa na našej škole vyučujú. Vybavili sme našu školu najmodernejšími didaktickými pomôckami, laboratóriami, určenými pedagógom i žiakom na naozaj kvalitnú výučbu v intenciách najnovších  trendov v zdravotníctve“ hovorí riaditeľka školy RNDr. Valburga Lobotková, PhD.  

Práve táto stredná škola je príkladom, že keď sa chce, je vôľa, nadšenie a skvelý kolektív, tak úspech je zaručený. V rámci aktivít projektu pedagógovia inovovali kurikulá spolu v 40 predmetoch, napr. v predmetoch fyzika, chémia či laboratórna technika. Vybraní pedagógovia sa zúčastnili zaujímavých odborných kurzov zameraných na najmodernejšie trendy napr. vo fyzioterapii, prvej pomoci, vyučovaní cudzích jazykov. Škola zabezpečila inováciu vzdelávacieho obsahu v zmysle Školského vzdelávacieho programu pre odbory masér, farmaceutický laborant, zdravotnícky asistent či diplomovaný fyzioterapeut. Pedagógovia vytvorili nové interné učebnice ako napríklad patológia a klinika chorôb, farmakognózia a fytoterapia, psychológia a profesijná komunikácia. Mnohé z učebníc sú v rámci Slovenska jedinečné svojim zameraním a sú doslova priekopnícke.

Žiaci sa učia v kvalitne vybavených a bezpečných laboratóriách chémie, fyziky a biológie. Rekonštrukčné práce si škola hradila mimo eurofondov. Budúci maséri a fyzioterapeuti sa pripravujú sa na svoje povolanie s prístrojmi, ako sú napr. jednokanálový ultrazvuk, dvojkanálová elektroliečba, vákuová jednotka či EKG. Zlepšenie jazykového vybavenia študentov zabezpečili aktivity pedagógov venované aj vytvoreniu didaktických prostriedkov anglického a nemeckého jazyka. O tom, že škola má aj za hranicami kraja svoj cveng, svedčí aj záujem o štúdium žiakov z iných regiónov.

Projekt Chceme učiť moderne rozhodne nezastal v rovine chcenia. Za obrovským úsilím kolektívu pedagógov s moderným a pozitívnym prístupom vedenia vidieť reálne výsledky. ASFEU podporila tento projekt  NFP vo výške viac ako 342 tisíc eur.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky