Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  03.12.2013: Výskum a vývoj v programovom období 2007 - 2013  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

03.12.2013: Výskum a vývoj v programovom období 2007 - 2013

Na Slovensku sa za posledných sedem rokov prostredníctvom 420 dopytovo orientovaných projektov v  hodnote nenávratného finančného príspevku (NFP) takmer 845 miliónov eur výrazne podporila vedecko-výskumná oblasť. Operačný program Výskum a vývoj (OPVaV) je jeden z dominantných pilierov financovania vedy a výskumu zo štrukturálnych fondov EÚ. Finančná alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavovala na toto obdobie sumu 1,177 mld. eur, ktorá bola určená pre národné a dopytovo orientované projekty.

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila doteraz 28 výziev v celkovej výške viac ako 1,052 mld. eur. Zazmluvnenie finančných prostriedkov dosahuje ku koncu novembra 2013 80 % z celkovej alokácie na výzvy. Formou nenávratných finančných príspevkov, ktoré úspešní žiadatelia na projekt dostali, sa podarilo zvýšiť investície do technického rozvoja, podporiť siete excelentných pracovísk výskumu a vývoja, ako aj zmodernizovať a skvalitniť technickú infraštruktúru.

Výskum a vývoj v praxi

Najviac projektov (135) bolo zameraných na aplikovaný výskum pre verejný sektor. Príkladom je Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, ktorá na projekt získala NFP vo výške 496-tisíc eur. Zameraný bol na transplantáciu autológnych buniek kostnej drene u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou. Ďalším príkladom je úspešne realizovaný projekt Neuroimunologického ústavu na ktorý Slovenská akadémia vied získala NFP vo výške 903-tisíc eur. Jeho cieľom bola príprava animálneho modelu pre identifikáciu potenciálnych biologických markerov pre skorú diagnostiku Parkinsonovej choroby.

Od roku 2009 prispeli eurofondy k budovaniu a obnove prvých špičkových pracovísk s európskym významom – centier excelentnosti (CE). Na ich podporu bolo zameraných 102 projektov vo výške takmer 219 miliónov eur. Príkladom je CE pre nové technológie v elektrotechnike (Elektrotechnický ústav SAV), CE pre bielo-zelenú biotechnológiu (Chemický ústav SAV), Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy (Technická univerzita v Košiciach),sieť excelentných pracovísk pre onkológiu UPJŠ v Košiciach a mnoho ďalších.

Projekty realizované z operačného programu Výskum a vývoj ďalej prispeli k skvalitneniu vzdelávania na vysokých školách, k budovaniu IKT sietí, ako aj k regionálnej konkurencieschopnosti. ASFEU sa v súčasnosti aktívne podieľa na príprave nového operačného programu Výskum a inovácie.

Výskum a vývoj v číslach – dopytovo orientované projekty

·         28 doteraz vyhlásených výziev v celkovej alokácii 1,052 mld. eur   

·         420  uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP vo výške takmer 845 mil. eur

·         102 projektov podpory Centier excelentnosti vo výške takmer 219 mil. eur

·         135 projektov Aplikovaného výskumu pre verejný sektor vo výške 97 mil. eur

·         100 projektov Aplikovaného výskumu pre súkromný sektor vo výške 205 mil. eur

·         60 projektov Infraštruktúry vysokých škôl vo výške 260,1 mil. eur

·         23 projektov Infraštruktúry výskumu a vývoja vo výške 63,7 mil. eur

 

   Laboratórium progresívnych komunikačných technológií. UWB radarový systém emitujúci M-postupnosť. Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, TU v Košiciach

  Robotické zariadenie na skríning mikrobiálnych baktérií. Centrum excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu, Chemický ústav SAV

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky