Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  02.09.2013: Na centrá excelentnosti v Bratislavskom kraji pôjde 20 miliónov eur  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

02.09.2013: Na centrá excelentnosti v Bratislavskom kraji pôjde 20 miliónov eur

Podnikateľské subjekty (pobočky nadnárodnej spoločnosti) z Bratislavského kraja, ktoré vykonávajú vedecko-výskumné činnosti, sa môžu od 28. augusta 2013 uchádzať o nenávratný finančný príspevok. Výzvu v celkovej výške 20 miliónov eur vyhlásila v rámci operačného programu Výskum a vývoj Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). Predkladané projekty môžu z dlhodobého hľadiska výrazne zvýšiť mieru výskumných aktivít nadnárodných korporácií pôsobiacich na Slovensku. Priebežná výzva Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu je finančne podporená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Malé (vrátane mikropodnikov), stredné, a veľké podniky môžu napríklad realizovať projekty spoločného výskumu na slovenských univerzitách,  výskumných a vývojových inštitúciách s inými pracoviskami sveta. Projekty, na ktoré sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci, musia zároveň viesť  k zriadeniu centier excelentnosti nadnárodného významu, k medzinárodnej výskumnej spolupráci, ako aj k zapojeniu zahraničných výskumníkov do projektov. Žiadatelia sú zároveň povinní vstupovať do partnerstva s inou výskumnou organizáciou a ďalším podnikateľským subjektom. Žiadatelia o NFP sa môžu uchádzať minimálne o dva milióny eur a maximálne o päť miliónov eur. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 31. decembra 2013.

Kompletné informácie o výzve nájdete na webovom sídle www.asfeu.sk v časti Aktuálne výzvy pod operačným programom Výskum a vývoj. Prípadné otázky k výzve je možné posielať na adresu opvav@asfeu.sk alebo priamo kontaktovať ASFEU.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky