Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Informácie pre médiá  02.05.2014: STU drží krok s inteligentnými technológiami  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

02.05.2014: STU drží krok s inteligentnými technológiami

Držať krok so súčasným vývojom a byť zároveň konkurencieschopný v oblasti informačno-komunikačných technológií si vyžaduje veľa úsilia – a najmä peňazí. Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave zužitkovala potenciál a úsilie špičkových vedcov a využila možnosť uchádzať sa o eurofondy. V operačnom programe Výskum a vývoj získala od Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) nenávratné finančné príspevky vo výške 52,5 miliónov Eur, z ktorých realizovala 27 projektov.

Výskumne orientovaná univerzita investovala najvyššiu sumu - 17 mil. Eur - do budovania a obnovy centier excelentnosti, ktorých unikátne technológie,  systémy a služby prinášajú priame výhody a zlepšenia aj v oblasti kvality života.

Materiálovotechnologická fakulta (MTF) v Trnave sa môže pýšiť SMART technológiami, ktoré pridávajú inteligenciu strojom a zariadeniam. Dokážu filtrovať obrovské množstvá informácií tak, aby užívateľ – človek – dostal len tie, ktoré potrebuje. ,,Integrujeme tri odlišné technické disciplíny do jednej a hľadáme potom aplikáciu  v oblasti či už medicínskych meraní - napríklad fyziologických parametrov, ktoré pomáhajú pri liečbe ľudí - , alebo v meraní škodlivín v životnom prostredí, ale aj v inteligentnosti automobilových zariadení. Radi by sme to uviedli aj do priemyslu, do výroby, a na to treba najprv výskum“, uviedol Robert Redhammer, rektor STU v Bratislave. Projekt priniesol univerzite už mnohé ocenenia.

CNC 5-osový HSC laserový obrábací stroj
MTF je v oblasti výskumu hybným motorom rozvoja Trnavského kraja a strojárskej praxe aj vďaka unikátnym pracoviskám high-technológií pre 5-osové obrábanie. Centrum excelentnosti je zamerané na výrobu tvarovo zložitých súčiastok a plôch 5-osovými technológiami (frézovanie, sústruženie, ultrazvukové obrábanie), ktoré zároveň dokážu exaktne merať kvalitu rezných kvapalín a procesy rezania.

Na centrá excelentnosti išlo prostredníctvom ASFEU spolu 237 mil. Eur. Mnohé takto zamerané projekty sú realizované na báze prepojenia so súkromným sektorom a ostatnými výskumno-vývojovými centrami, čím dochádza k rýchlejšiemu prenosu poznatkov do praxe.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky