Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 26.02.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Aktuality

OPVaV

Usmernenie poskytovateľa č.6 (ASFEU) pre operačný program Výskum a vývoj

18.06.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vydalo Usmernenie Poskytovateľa č. 6 k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, platné ku dňu 04.06.2015... Čítať celý článok Usmernenie poskytovateľa č.6 (ASFEU) pre operačný program Výskum a vývoj

OPVaV

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 6.0

16.06.2015

Dovoľujeme si Vás informovať o  aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 6.0, ktorá je platná od 4.6.2015 a účinná od 9.6.2015. Týmto dátumom stráca platnosť a účinnosť Príručka... Čítať celý článok Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 6.0

OPVaV,Výzva

Upozornenie pre žiadateľov o NFP výzvy OPVaV-2015/3.1/01-SORO

09.06.2015

Oznamujeme  žiadateľom o NFP pre výzvu OPVaV-2015/3.1/01-SORO, že v rámci prílohy 3.01 k Žiadosti o NFP „Opis projektu“ je pri vypĺňaní potrebné upraviť/editovať: - 1. riadok - názov prílohy : Opis... Čítať celý článok Upozornenie pre žiadateľov o NFP výzvy OPVaV-2015/3.1/01-SORO

OPV,OPVaV

Upozornenie prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj na preukazovanie odbornosti členov komisie vo VO

29.05.2015

„V zmysle § 40 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo... Čítať celý článok Upozornenie prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj na preukazovanie odbornosti členov komisie vo VO

OPV,OPVaV

Upozornenie prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj na zmenu v Zákone o VO zo dňa 29.4.2015.

06.05.2015

Dňa 29.4.2015 nadobudla účinnosť novela zákona o verejnom obstarávaní, pričom nastala nasledovná zmena v § 26, odst.1, písmeno c): § 26(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti... Čítať celý článok Upozornenie prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj na zmenu v Zákone o VO zo dňa 29.4.2015.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky