Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Aktuality

OPVaV,Výzva

Informácia o aktualizácii prílohy - Základný číselník výdavkov Systému riadenia štrukturálnych fondov a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0

09.09.2008

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Metodického pokynu CKO č. 4: Metodický pokyn k používaniu číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013 sa aktualizuje s účinnosťou od 2.9.2008 príloha č. 700-1 Základný... Čítať celý článok Informácia o aktualizácii prílohy - Základný číselník výdavkov Systému riadenia štrukturálnych fondov a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0

OPVaV,Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a vývoj pod kódom: OPVaV-2008/5.1/02-SORO

18.08.2008

Dňa 18.8.2008 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 5.1: Podpora infraštruktúry VŠ za účelom zlepšenia... Čítať celý článok Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a vývoj pod kódom: OPVaV-2008/5.1/02-SORO

OPVaV,Výzva

Dovoľujeme si vám oznámiť, že od 29. júla 2008 je aktualizovaný Plánovaný harmonogram výziev na rok 2008 pre Operačný program Výskum a vývoj.

29.07.2008

Plánovaný harmonogram výziev na rok 2008 pre Operačný program Výskum a vývoj z 29. júla 2008 týmto oznamom nahrádza predchádzajúcu verziu z 14. decembra 2008. Plánovaný harmonogram výziev na rok 2008 – Operačný program Výskum a... Čítať celý článok Dovoľujeme si vám oznámiť, že od 29. júla 2008 je aktualizovaný Plánovaný harmonogram výziev na rok 2008 pre Operačný program Výskum a vývoj.

OPV,Výzva

Prevzatie kópií neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev OPV-2008/1.1/01-SORO a OPV-2008/4.1/01-SORO

22.07.2008

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že na základe doručeného Oznámenia o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) je oprávnený kópie žiadosti o NFP vyzdvihnúť štatutárny orgán žiadateľa o NFP, resp. ním poverená osoba... Čítať celý článok Prevzatie kópií neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev OPV-2008/1.1/01-SORO a OPV-2008/4.1/01-SORO

OPVaV,Výzva

Informácia o aktualizácii prílohy k žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvy OPVaV-2008/2.1/01-SORO a OPVaV-2008/4.1/01-SORO

18.06.2008

Dovoľujeme si Vás informovať o aktualizácii prílohy k žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) zverejnených výziev zameraných na opatrenie 2.1 a 4.1. Aktualizovaná príloha sa nachádza v zozname povinných príloh k žiadosti o... Čítať celý článok Informácia o aktualizácii prílohy k žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvy OPVaV-2008/2.1/01-SORO a OPVaV-2008/4.1/01-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky