Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Aktuality

OPVaV,Výzva

Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 pre OPVaV

18.10.2010

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že bol aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2010 pre operačný program Výskum a vývoj. Indikatívny harmonogram výziev na... Čítať celý článok Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 pre OPVaV

OPV,Výzva

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 pre OPV (platný od 18.10.2010)

18.10.2010

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 18. 10. 2010 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2010 pre operačný program Vzdelávanie. Indikatívny harmonogram výziev... Čítať celý článok Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 pre OPV (platný od 18.10.2010)

OPV,Výzva

Zrušenie priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre OP Vzdelávanie s kódom OPV-2010/3.1/02-SORO vyhlásenej dňa 02. 07. 2010

15.10.2010

V nadväznosti na § 13, ods. 7 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na... Čítať celý článok Zrušenie priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre OP Vzdelávanie s kódom OPV-2010/3.1/02-SORO vyhlásenej dňa 02. 07. 2010

OPVaV,Výzva

Predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh k výzve OPVaV-2010/2.2/06-SORO a OPVaV-2010/4.2/06-SORO

01.10.2010

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 1.10.2010 si môžete prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.asfeu.sk zarezervovať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti Vašej... Čítať celý článok Predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh k výzve OPVaV-2010/2.2/06-SORO a OPVaV-2010/4.2/06-SORO

OPVaV,Výzva

Predĺženie termínu uzávierky výziev OPVaV-2010/2.2/06-SORO a OPVaV-2010/4.2/06-SORO

01.10.2010

Dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na stav systému ITMS spôsobený technologickými problémami a ich operatívnym riešením, s účinnosťou od 4. 10. 2010 pristúpila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR... Čítať celý článok Predĺženie termínu uzávierky výziev OPVaV-2010/2.2/06-SORO a OPVaV-2010/4.2/06-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky