Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 06.03.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Zmena v uplatňovaní dokumentu Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií Ministerstva financií SR

17.06.2009

Dovoľujeme si upozorniť prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci operačného programu Výskum a vývoj a operačného programu Vzdelávanie na zmenu v uplatňovaní dokumentu Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií Ministerstva financií SR. Upozorňujeme, že uvedené usmernenie platí iba pre inštitúcie spadajúce pod kapitolu Ministerstva školstva SR. Všetky ostatné inštitúcie zriadené a spadajúce pod správu iných kapitol – SAV, ostatné ministerstvá a pod. si musia požiadať o pridelenie čísla investičnej akcie u svojho zriaďovateľa. Týmto sa na nich nevzťahuje povinnosť zasielať žiadosť a prílohy do Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, iba v prípade vôle odkontrolovať si zadávané údaje v tabuľke, ktorú môžu elektronicky zaslať svojmu finančnému, príp. projektovému manažérovi.

Usmernenie popisuje jednotlivé kroky, ktoré musí príjemca NFP po uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP vykonať, aby mu bolo pridelené číslo investičnej akcie z registra investícií Ministerstva financií SR. Priložená tabuľka na doplnenie údajov nevyhnutných pre vytvorenie investičnej akcie v registri investícií Ministerstva financií SR (príloha č. 1) je súčasťou žiadosti prijímateľa NFP o určenie, resp. pridelenie čísla investičnej akcie z registra investícií Ministerstva financií SR. Upozorňujeme prijímateľov NFP, že bez uvedeného čísla investičnej akcie nemôže byť zrealizovaná žiadna platba.

Usmernenie a prílohy nájdete tu

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky