Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

19.01.2009

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, na ktorom sa uzniesla dňa 4. novembra 2008 Národná rada Slovenskej republiky.

Tento zákon upravuje v oblasti systému riadenia a kontroly pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v oblasti ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev postavenie a právomoc vlády Slovenskej republiky, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a samosprávnych krajov. Zákon ďalej upravuje práva a povinnosti žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, prijímateľov nenávratného finančného príspevku a partnerov, ktorí sa spolupodieľajú na príprave projektu so žiadateľom a realizácii projektu s prijímateľom.

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky