Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Z eurofondov smerovalo najviac na univerzity a vysoké školy

11.04.2014

Rekonštrukcie budov, rozvoj technickej infraštruktúry či vznik nových študijných programov. Najmä takto zamerané výzvy prevažovali pri dopytovo orientovaných projektoch implementovaných prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ.

V operačnom programe Výskum a vývoj (OPVaV) sa od začiatku programového obdobia 2007 – 2013 z takmer miliardy eur prerozdelilo najviac peňazí práve na vysoké školstvo, a to na obnovu a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja. Ide o 71 uzavretých zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v celkovej výške takmer 280 mil. eur. Eurofondy pomohli univerzitám a vysokým školám  s financovaním rôznych stavebných úprav, modernizáciou učební, zriadením informačno-komunikačnej techniky či novými akademickými knižnicami.

Mnohé školy uspeli aj vo vybudovaní nových centier excelentnosti alebo v projektoch zameraných na aplikovanie vedeckých výsledkov do praxe.

Medzi najúspešnejšími prijímateľmi sú napríklad Univerzita Komenského v Bratislave (77 mil. eur), Slovenská technická univerzita v Bratislave (57,6 mil. eur) a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (44 mil. eur). Vysoké školy v rámci OPVaV nevystupujú len v úlohe prijímateľa, v mnohých projektoch sú partnermi súkromných subjektov.

Príležitosť získať finančné prostriedky z eurofondov mali univerzity a vysoké školy na Slovensku aj v operačnom programe Vzdelávanie. Tu sa mohli uchádzať o nenávratné finančné príspevky  v 11 výzvach. Zamerané boli na tvorbu a inováciu študijných programov, zavádzanie nových metód výučby, ale aj na podporu rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji. Počas siedmich rokov bolo zazmluvnených 118 projektov na úrovni 98,5 mil. eur. Úspešnými prijímateľmi sú napr. Žilinská univerzita v Žiline (13,5 mil. eur) či Univerzita Komenského v Bratislave (2,1 mil. eur).

Výzvy, ktoré boli v rámci oboch operačných programov určené univerzitám a vysokým školám, výrazne prispeli k zlepšeniu študijných podmienok, ale aj k skvalitneniu výučby, modernizácii vybavenia a zatraktívneniu univerzitných areálov. 
  
Michal Kaliňák
hovorca ministra

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky