Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Vyhlasovanie výziev pre OPV a OPVaV

13.12.2013

V súvislosti so záverom programového obdobia 2007-2013 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) informuje verejnosť, že vyhlasovanie nových výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oba operačné programy nie je plánované.

Prípadné zmeny budú včas zverejnené prostredníctvom indikatívnych harmonogramov výziev pre operačné programy Výskum a vývoj a Vzdelávanie na webovom sídle ASFEU.

Z operačného programu Výskum a vývoj vyhlásila ASFEU tento rok 3 výzvy zamerané na obnovu a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, modernizáciu vnútorného vybavenia vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu, ako aj na podporu sietí excelentných pracovísk. Na projekty z týchto výziev je plánované finančné zazmluvnenie vo výške 73,1 milióna eur.

V rámci operačného programu Vzdelávanie vyhlásila ASFEU tento rok 3 výzvy vo výške 10,6 milióna eur zamerané na premenu tradičnej školy na modernú v Bratislavskom kraji, podporu kvality vysokých škôl a podporu ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky