Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

V januári pre Vás pripravujeme sieť regionálnych konferencií

21.12.2007

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a Ministerstvo školstva SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie a operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľujú pozvať na sieť regionálnych konferencií s názvom „Podpora vzdelávania, výskumu a vývoja zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013“.

Cieľom konferencií je oboznámiť laickú i odbornú verejnosť s možnosťami získania podpory z finančných prostriedkov z operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007-2013 priamo v regiónoch Slovenska. Na konferenciách budú predstavené aj Regionálne informačné kancelárie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, ktorých činnosť oficiálne začne dňom konania konferencie v príslušnom samosprávnom kraji.

V rámci regionálnych konferencií budú prezentované aj skúsenosti zo skráteného programového obdobia 2004 – 2006 so zameraním na prezentáciu súčasného stavu vo vývoji čerpania finančných prostriedkov.

Úvodná konferencia v Žiline sa bude konať aj za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja.

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na niektorej z organizovaných konferencií, vyplňte prosím pripojenú prihlášku a odošlite ju , podľa možností čo najskôr v stanovenom termíne na e-mailovú adresu pridelenú príslušnej konferencii podľa miesta jej konania:

18. 1. 2008 - Žilina
Hlavná aula Žilinskej univerzity v Žiline
Akceptácia prihlášok do: 10.01.2008
E-mail: konferenciazilina@asfeu.sk

21. 1. 2008 - Trenčín
Aula Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne
Akceptácia prihlášok do: 10.01.2008
E-mail: konferenciatrencin@asfeu.sk

22. 1. 2008 - Prešov
Aula Prešovskej univerzity v Prešove
Akceptácia prihlášok do: 10.01.2008
E-mail: konferenciapresov@asfeu.sk

23. 1. 2008 - Košice
Aula LF U niverzity P. J. Šafárika v Košiciach
Akceptácia prihlášok do: 10.01.2008
E-mail: konferenciakosice@asfeu.sk

24. 1. 2008 - Zvolen
Aula Technickej univerzity vo Zvolene
Akceptácia prihlášok do: 14.01.2008
E-mail: konferenciazvolen@asfeu.sk

25. 1. 2008 - Nitra
Kongresové centrum SPU v Nitre
Akceptácia prihlášok do: 14.01.2008
E-mail: konferencianitra@asfeu.sk

28. 1. 2008 - Trnava
Aula Materiálovo-technologickej fakulty STU
Akceptácia prihlášok do: 14.01.2008
E-mail: konferenciatrnava@asfeu.sk

Následne Vám bude elektronicky potvrdená Vaša účasť. Predpokladaný počet pozvaných je limitovaný na 200 - 250 osôb/konferenciu. Účasť na konferenciách je bezplatná. Pre bližšie informácie sledujte aj našu internetovú stránku www.asfeu.sk .

 

Program konferencií:

13:00 - 14:00 Registrácia účastníkov

14:00 Otvorenie

- Predstavenie MŠ SR ako Riadiaceho orgánu, predstavenie agentúry a oficiálne otvorenie RIK
- Informácie o operačnom programe Vzdelávanie
- Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Vzdelávanie na rok 2008

15:00 Prestávka

15:20

- Informácie o operačnom programe Výskum a vývoj
- Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a vývoj na rok 2008
- Situácia v programovom období 2004-2006

16:30 Diskusia

17:00 Záver konferencie

 

Pozvánka na konferenciu

Prihláška na konferenciu

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky