Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Usmernenie platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov č. 1/2014

17.01.2014

Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie a operačný program Výskum a vývoj vydalo dňa 16.1.2014 Usmernenie č. 1/2014 k odvodu výnosov z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie poskytnutých systémom zálohovej platby/predfinancovania.

UPOZORNENIE: Prijímateľ, ktorému bol v roku 2013 poskytnutý nenávratný finančný príspevok formou zálohovej platby alebo predfinancovania na účet, ktorý bol úročený, je povinný odviesť do príjmov štátneho rozpočtu skutočný výnos, ktorý vznikol z prostriedkov EÚ a z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, t. j. po odpočítaní poplatkov za vedenie účtu v termíne do 31.1.2014 na účet platobnej jednotky uvedený v usmernení.

Usmernenie č. 1/2014. Materiál je zverejnený aj v časti OPV - Dokumenty pre prijímateľov a v časti OPVaV – Dokumenty pre prijímateľov.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky