Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Upozornenie prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj na preukazovanie odbornosti členov komisie vo VO

29.05.2015

„V zmysle § 40 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja“.

ASFEU za účelom posúdenia splnenia § 40 ods.1 ZVO ukladá prijímateľom povinnosť predkladať v dokumentácii VO aj doklady preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax členov komisie.

Nakoľko Zákon o verejnom obstarávaní neurčuje, akým spôsobom má byť preukázaná odbornosť členov komisie, ASFEU Vám odporúča na preukázanie odbornosti komisie predložiť životopisy členov komisie.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky