Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Upozornenie pre prijímateľov NFP OPV a OPVaV na možnosť využiť zjednodušenú finančnú analýzu

15.03.2016

Výskumná agentúra vydáva predmetné Upozornenie pre prijímateľov PO 2007 – 2013 o možnosti využiť Zjednodušenú finančnú analýzu pri kontrole či projekt generuje čistý príjem. V rámci kontroly predkladaných priebežných, záverečných a následných monitorovacích správ je potrebné vyplniť tabuľku „Príjmy projektu“.

Na spracovanie zjednodušenej finančnej analýzy je určená príloha Zjednodušená finančná analýza – tabuľková časť vo formáte MS Excel.
Viac o  finančnej analýze nájdete v materiáli Finančná analýza.

Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s aktualizáciou č. 2 Metodického pokynu CKO č. 2 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2007 – 2013 vydaného CKO.  Aktualizácia č. 2 Metodického pokynu CKO č. 2 je zverejnená tu:  http://www.nsrr.sk/dokumenty/metodicke-pokyny-cko/

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky