Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

UPOZORNENIE - odstávka systému ITMS

03.10.2011

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že DataCentrum, ktoré spravuje portál ITMS, plánuje z dôvodu uvoľnenia novej verzie systému ITMS do produktívnej prevádzky jeho odstávku. To znamená, že v dňoch 16. 10. 2011 a 17. 10. 2011 nebude portál ITMS dostupný pre užívateľov. Uvoľnenie novej verzie ITMS do produktívnej prevádzky ovplyvní otvorené (t.j. tie, ktoré neboli ani jedenkrát odoslané), rozpracované formuláre žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) a žiadostí o platbu na portáli ITMS. Zároveň od 8. 10. 2011 až do 17. 10. 2011 nebude možné žiadať o aktiváciu konta na portáli. Aktuálne a podrobnejšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke https://www.itms.sk/.

Z uvedených dôvodov Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ odporúča žiadateľom o NFP v rámci aktuálne zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2011/1.1/07-SORO, vypĺňať/spracovávať žiadosti o NFP až po uvoľnení novej verzie systému ITMS, t.j. od 18. 10. 2011.

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zároveň upozorňuje prijímateľov NFP, že všetky zmeny žiadostí o platbu realizované zo strany prijímateľa NFP v časovom intervale od obdržania výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o platbu až do uvoľnenia novej verzie systému ITMS, nebudú blokované, ale budú dňa 16. 10. 2011 vymazané a prijímateľ NFP bude povinný tieto zmeny do predmetných žiadostí o platbu opätovne zapracovať.

V rozpracovaných a neodoslaných monitorovacích správach projektu budú údaje dňa 16. 10. 2011 vymazané a prijímateľ NFP bude povinný monitorovaciu správu projektu opätovne vyplniť.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky