Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Upozornenie na zmenu v Zákone o VO

19.04.2016

Výskumná agentúra dáva do pozornosti prijímateľom NFP zmeny vo VO od 18.04.2016:

Dňa 18.4.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Podľa § 169 ods. 2

Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo koncesiu, financovanú čo aj z časti z prostriedkov Európskej únie, kontrolovaný je povinný pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva podať úradu podnet podľa odseku 1 písm. b).

 

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného

§ 169

(1)

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva (ďalej len „konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy“) sa začína

a)

z vlastného podnetu úradu,

b)

na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie

 

Verejný obstarávateľ je teda pri realizácii nadlimitnej zákazky povinný po skončení verejného obstarávania vo fáze  pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom zaslať v zmysle § 169 ods. 1 podnet na vykonanie kontroly predmetného verejného obstarávania.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky