Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.2

23.11.2009

Dovoľujeme si Vás upozorniť na aktualizáciu Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 3.2, platného od 19. novembra 2009. Predmetom aktualizácie Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 je výhradne úprava odseku 15 kapitoly 4.2.3, v zmysle ktorej sa prechodné obdobie, počas ktorého prijímateľ nebude povinný monitorovacie správy projektu vypĺňať a odosielať elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS, predlžuje do 30. 6. 2010.

Aktuálnu verziu Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.2, nájdete aj v časti Dôležité dokumenty: http://www.asfeu.sk/agentura/dolezite-dokumenty/dokumenty-k-strukturalnym-fondom/

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.2

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky