Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.2

31.08.2010

Dovoľujeme si Vás informovať, že Centrálny koordinačný orgán aktualizoval Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém riadenia“). Systém riadenia, verzia 4.2, nadobúda účinnosť 27. augusta 2010.

Centrálny koordinačný orgán pristúpil k aktualizácii Systému riadenia z dôvodu potreby presnejšieho nastavenia funkcionality technického riešenia IT monitorovacieho systému. Predmetom aktualizácie Systému riadenia je výlučne predĺženie prechodného obdobia do 30. 9. 2010, počas ktorého prijímateľ nebude povinný priebežné monitorovacie správy, záverečnú monitorovaciu správu projektu a následné monitorovacie správy projektu vypĺňať a odosielať elektronicky prostredníctvom verejnej časti IT monitorovacieho systému.

Systém riadenia definuje štandardné základné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky subjekty zodpovedné za implementáciu operačných programov a na ktoré na nižšej úrovni nadväzujú organizačné modely jednotlivých operačných programov.

Aktuálnu verziu Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.2, nájdete aj v časti Dôležité dokumenty.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.2

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky