Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.0

24.03.2010

Dovoľujeme si Vás informovať, že Centrálny koordinačný orgán aktualizoval Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém riadenia“). Systém riadenia, verzia 4.0 nadobúda účinnosť 23. marca 2010.

Systém riadenia definuje štandardné základné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky subjekty zodpovedné za implementáciu operačných programov a na ktoré na nižšej úrovni nadväzujú organizačné modely jednotlivých operačných programov.

Aktuálnu verziu Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.0, nájdete aj v časti Dôležité dokumenty: www.asfeu.sk/agentura/dolezite-dokumenty/dokumenty-k-strukturalnym-fondom/

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.0

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky