Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 6.1

19.06.2012

Ministerstvo financií SR vydalo aktualizáciu Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verziu 6.1. Materiál nadobúda platnosť 6. júna 2012.

K zmene v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzii 6.1 dochádza z nasledovných dôvodov:

  • úpravy metodiky posudzovania nedostatkov ako nezrovnalostí pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania,
  • úpravy a optimalizácie postupov pri administrovaní správy o zistenej nezrovnalosti, žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov pre projekty prijímateľa ÚPSVaR Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
  • úpravy vybraných príloh z dôvodu zosúladenia dokumentácie s číselníkmi systému ITMS (Prílohy č.: 1, 2, 14c,14d,15a,15c,15d).

Aktualizácia Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 6.1

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky