Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 5.2

02.06.2010

Dovoľujeme si Vás upozorniť na aktualizáciu Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 5.2. Zmeny sa týkajú najmä:

  • zjednodušenia finančného riadenia pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika zavedením technických súhrnných žiadostí o platbu;
  • špecifikovanie pozastavenia lehôt pre výkon administratívnej kontroly v prípade, ak je v rámci schvaľovacieho procesu vykonávaná kontrola na mieste;
  • doplnenie príloh 3c, 3d, 9b, 8b;
  • aktualizácie príloh 7a, 7b, 7c, 12a – 12g, 17;
  • odstránenie prílohy 7d.

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, resp. na vládny audit. Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 5.2, nadobúda platnosť 15. 6. 2010

Systém finančného riadenia ŠF a KF, verzia 5.2, dodatok

Systém finančného riadenia ŠF a KF, verzia 5.2, konsolidovaná verzia

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky