Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Predkladanie žiadostí o platbu cez verejný portál ITMS v rámci operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj

22.12.2009

Dovoľujeme si upozorniť prijímateľov v rámci operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj, že od 1.1.2010 je každý prijímateľ povinný podávať všetky žiadosti o platbu elektronicky, prostredníctvom vyplneného elektronického formulára v rámci verejnej časti ITMS a následne ich odosielať v originálnom vyhotovení v písomnej forme Agentúre v stanovenom termíne spolu s povinnými prílohami definovanými v platnej Príručke pre prijímateľa.

Presný postup predkladania žiadostí o platbu je podrobne definovaný Centrálnym koordinačným orgánom v časti „Elektronický manuál“ verejného portálu ITMS (po prihlásení do verejného portálu je potrebné vybrať možnosť Elektronický manuál/4.projekt/04.03 žiadosti o platbu).

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky