Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Plánované výzvy ASFEU v novom roku

20.12.2012

Rok 2012 predstavoval výrazné čerpanie finančných prostriedkov z operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj, v rámci ktorých projekty škôl implementuje Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).  V tomto roku agentúra vyhlásila sedem výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 64 miliónov eur. Prostredníctvom nej môžu školy čerpať ďalšie finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na skvalitnenie poskytovaného vzdelávania. „Okrem troch výziev z operačného programu Vzdelávanie, ktoré sa uzatvárajú začiatkom budúceho roka, je podľa indikatívneho harmonogramu už v januári naplánovaná výzva z opatrenia Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj vo výške 1,6 milióna eur“, uviedol nový generálny riaditeľ ASFEU Marián Kostolányi.

Peniaze z eurofondov podporia na budúci rok aj výskum. „V roku 2013, ktorým sa končí súčasné programové obdobie, sú naplánované výzvy aj v operačnom programe Výskum a vývoj. Hneď v januári a februári uverejníme dve dopytovo-orientované výzvy v celkovej výške 33 miliónov eur. Zamerané budú na obnovu a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, a na podporu infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávania“, doplnil Kostolányi.

V rámci oboch operačných programov vyhlásila ASFEU doteraz 55 výziev v celkovom objeme približne 1,3 miliardy eur.  ASFEU uzavrela s prijímateľmi za oba operačné programy spolu viac ako 1 100 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky