Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Oznámenie o vydaní Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007-2013 – Aktualizácia č. 2 a aktualizácii Metodického pokynu CKO č. 4 k používaniu číselníka oprávnených výdavkov v programovom ob

19.04.2010

Dovoľujeme si Vám oznámiť vydanie Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 - 2013 – Aktualizácia č. 2 a aktualizáciu Metodického pokynu CKO č. 4 k používaniu číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013.

Podnetom k príprave Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 - 2013 – Aktualizácia č. 2, ako aj aktualizácii Metodického pokynu CKO č.4 bolo zohľadnenie záverov z vládneho auditu č. A291 vykonaného MF SR zameraného na získanie uistenia o súlade riadiacich a kontrolných systémov CKO a návrhov a odporúčaní subjektov zapojených do implementácie ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013 vyplývajúcich z doterajšej praxe.

Oba dokumenty sú zverejnené v časti Dôležité dokumenty.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky