Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Oznam pre prijímateľov NFP

03.06.2013

Vzhľadom na predbežné zistenia zo strany auditu Európskej komisie a s cieľom zamedziť vzniku neoprávnených výdavkov, resp. korekcií, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom vyzýva prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Vzdelávanie/Operačného programu Výskum a Vývoj k neobmedzovaniu lehôt na prevzatie súťažných podkladov v realizovaných verejných obstarávaniach.

Uvedená požiadavka súvisí so zisteniami auditov Európskej komisie vo viacerých členských krajinách EÚ a vo viacerých operačných programoch v SR. Uvedené pravidlo žiada ASFEU prijímateľov NFP dodržiavať, pokiaľ nebude jasná dohoda medzi SR a EK ohľadne stanovenia „medzníka“, kedy je možné považovať lehotu na prevzatie súťažných podkladov za primeranú a kedy už nie.  O týchto skutočnostiach budú prijímatelia NFP následne informovaní.

V prípade už vyhlásených súťaží je potrebné (v zmysle vyššie uvedeného) opraviť oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania prostredníctvom korigend.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky