Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Oznam pre prijímateľov NFP k medializácii projektov

18.03.2014

V súvislosti so záverom programového obdobia plánuje ASFEU rozšíriť informovanosť verejnosti o výstupoch úspešne realizovaných projektov. Odbor informovania a publicity privíta spoluprácu s prijímateľmi operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj na propagácii dosiahnutých výsledkov prostredníctvom tlačových správ, médií, webového sídla ASFEU/MŠVVaŠ SR, publikačných materiálov a pod.

Publicitou realizovaných dopytovo orientovaných projektov chceme nielen zvýšiť povedomie verejnosti o operačných programoch, ale zároveň inšpirovať potenciálnych žiadateľov na zapojenie sa do ďalšieho programového obdobia. Veríme, že vzájomnou súčinnosťou prispejeme aj k zviditeľneniu samotných prijímateľov a ich projektov.

Vaše podnety o zaujímavostiach, vedecko-výskumných aktivitách alebo oceneniach súvisiacich s projektmi nám môžete posielať na adresu opv@asfeu.skopvav@asfeu.sk.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky