Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Oznam o zmene názvu Agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ

01.07.2010

Vážení prijímatelia,

zákonom č. 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, došlo k zmene názvu „Ministerstva školstva Slovenskej republiky“ na „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“.

V súvislosti s vyššie uvedenou zmenou sa k 01. 07. 2010 mení aj názov „Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ“ na „Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ“.

Dňom 01. 07. 2010 sú prijímatelia povinní používať nový názov a logo Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ vo všetkých oficiálnych dokumentoch súvisiacich s realizáciou príslušného projektu a rovnako aj v oblasti informovania a publicity.

Názov Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ bude v Zmluvách o poskytnutí NFP upravený najbližším dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

Nový názov a logo nájdete tu

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky