Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Oznam o aktualizácii dokumentov

27.08.2013

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie a pre operačný program Výskum a vývoj zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk nasledovné dokumenty:

1.       Aktualizácia všeobecných zmluvných podmienok – príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (Usmernenie poskytovateľa č. 7 k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre OPV)

2.       Aktualizácia Manuálu pre informovanie a publicitu OPV a OPVaV

Dokumenty na stiahnutie:

Usmernenie poskytovateľa č. 7 k zmluvám o poskytnutí NFP pre OPV

Manuál pre informovanie a publicitu (august 2013)

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky