Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Oznam k národnému projektu

07.03.2008

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ upozorňuje všetkých záujemcov, že národný projekt zverejnený dňa 22. februára 2008 Ministerstvom školstva SR „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“, vypracúva Štátny pedagogický ústav ako oprávnený žiadateľ. Pedagogickí zamestnanci základných škôl predstavujú jeho cieľovú skupinu. Národný projekt bude pripravený koncom apríla 2008 a obsahovať bude spôsob, podmienky a termíny jazykového vzdelávania učiteľov 1. stupňa. Okrem jazykového vzdelávania bude ponúkať učiteľom cudzích jazykov na 2. stupni základných škôl možnosť na doplnenie kvalifikácie o didaktiku cudzích jazykov pre 1. stupeň.
Pedagógovia, ktorí si chcú doplniť kvalifikáciu na vyučovanie cudzieho jazyka na 1. stupni základných škôl, budú môcť adresovať svoje prihlášky Štátnemu pedagogickému ústavu v máji 2008.
Prihláška a bližšie informácie budú zverejnené na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk po schválení projektu, v máji 2008.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky