Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Oznam

01.03.2010

Dovoľujeme si Vás informovať, že verejný portál ITMS je do dátumu 8.3.2010 iba v čítacom móde, t.j. nie je možné na žiadostiach o NFP a žiadostiach o platbu ukladať žiadne zmeny. Tento stav je spôsobený technologickými problémami a ich operatívnym riešením.

Od dátumu 8.3.2010 bude opäť možné predkladanie žiadostí o NFP prostredníctvom verejného portálu ITMS. Aktuálne platné výzvy budú zo strany sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom predĺžené o relevantnú dĺžku trvania platnosti výzvy.

Prijímatelia realizujúci projekty sú od dňa 1.3.2010 povinní žiadosti o platbu predkladať výlučne v papierovej podobe, t.j. žiadosti o platbu, ktoré neboli zo strany prijímateľa do času prechodu do čítacieho módu portálu zaslané na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom prostredníctvom verejného portálu ITMS, je prijímateľ povinný spracovať v papierovej verzii a túto zaslať na príslušný sprostredkovateľský orgán. Povinnosť predkladania žiadostí o platbu iba v papierovej podobe je stanovená do 30.4.2010.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky