Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

(Ne)správne verejné obstarávanie môže mať dopad na projekty

08.10.2013

 

 

V súvislosti s viacerými zmenami a doplneniami, ktoré priniesla novela zákona o verejnom obstarávaní od 1.júla 2013, usporiadala ASFEU v dňoch 30.septembra – 3.októbra 2013 informačné semináre v Žiline, v Košiciach, v Banskej Bystrici a v Bratislave. Riadiaci pracovníci agentúry a odborníci na verejné obstarávanie oboznámili 322 prijímateľov oboch operačných programov o dôležitých zmenách, ktoré môžu byť pri realizácii rozhodujúce. „Proces verejného obstarávania je náročný a je alfou a omegou pri všetkých projektoch. Ide o zákonom stanovené predpisy a lehoty, ktoré musia byť aj z našej strany prísne kontrolované a posudzované. Cieľom legislatívnej úpravy má byť zefektívnenie procesu obstarávania, preto sme operatívne chceli našich prijímateľov s týmito zmenami oboznámiť. Implementácia každého projektu bezpodmienečne súvisí s realizovaním nákupu či už zariadenia alebo vybavenia škôl, nákupom techniky, stavebnými úpravami a podobne. Zlá interpretácia postupov a predkladanie dokumentácie by mohli spôsobiť našim prijímateľom škrty v projektoch, kvôli ktorým dochádza k mnohým administratívnym prieťahom. Tie by mali negatívny dopad na samotnú plánovanú dĺžku realizácie projektu“, uviedol generálny riaditeľ Marián Kostolányi.

 

Najzásadnejšou zmenou v obstarávaní má byť elektronické trhovisko pre obstarávanie bežných tovarov, služieb a stavebných prác pri tzv. podlimitných zákazkách. Pre prijímateľov sú smerodajné zmeny pri otváraní a vyhodnocovaní ponúk, zmeny v revíznych postupoch ako aj súčinnosť pri uzatváraní zmluvy. ASFEU taktiež odporúča prijímateľom, aby z dôvodu zabezpečenia čestnej hospodárskej súťaže venovali pozornosť osobnému postaveniu jednotlivých uchádzačov (najmä v prípadoch zákaziek v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov) a ich vzájomnému prepojeniu. Zároveň dôrazne upozorňuje prijímateľa na jeho povinnosť pri zadávaní zákaziek uplatniť princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

V prípade nejasností pri postupe vo verejnom obstarávaní, ktoré súvisí s projektom, sa prijímatelia môžu obrátiť na prideleného projektového manažéra alebo priamo kontaktovať ASFEU na info@asfeu.sk.

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky