Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

26.02.2010

Za účelom posilnenia nástrojov pre boj proti podvodom zriadila Európska Komisia rozhodnutím (ES, ESUO) č. 1999/352 z 28. apríla 1999 Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli. OLAF sa stal nezávislým úradom so zodpovednosťou za výkon administratívnych vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností.

Hlavným cieľom OLAF-u je ochrana finančných záujmov Európskej únie a teda ochrana všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí financujú rozpočet Európskej únie.

Nezrovnalosťou sa rozumie:

  • konanie subjektu čerpajúceho euro prostriedky takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie
  • podozrenie z podvodu

Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR, ako centrálny kontaktný útvar pre OLAF e-mailovú adresu:

nezrovnalosti@vlada.gov.sk

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Viac informácií nájdete na stránkach OFZ .

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky