Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Minister školstva SR Ján Mikolaj slávnostne otvoril prvú Regionálnu informačnú kanceláriu Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

23.01.2008

Prvá z ôsmich Regionálnych informačných kancelárií Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ bola oficiálne otvorená podpredsedom vlády SR a ministrom školstva SR Jánom Mikolajom počas regionálnej konferencie 18. januára 2008 v Žiline.

Sieť regionálnych konferencií s názvom „Podpora vzdelávania, výskumu a vývoja zo štrukturálnych fondov EÚ pre programové obdobie 2007 – 2013“ má za cieľ oboznámiť laickú a odbornú verejnosť s možnosťami získania podpory z finančných prostriedkov z operačného programu Vzdelávanie (OP V) a operačného programu Výskum a vývoj (OP VaV), a zároveň predstaviť činnosť Regionálnych informačných kancelárií. V regionálnych kanceláriách sa môžu potenciálni žiadatelia obrátiť na manažérov publicity, ktorí v danom regióne poskytujú poradenstvo o možnostiach čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj. Dátumom 28. januára 2008 bude zahájená činnosť Regionálnych informačných kancelárii v mestách Žilina, Trenčín, Prešov, Košice, Zvolen, Nitra, Trnava a Bratislava.Kontakty na regionálne informačné kancelárie:

Žilina
Adresa: Budova Žilinskej univerzity v Žiline
Ul. 1. mája 32
010 26 Žilina
OP V tel.: 041/513 9882
OP VaV tel.: 041/513 9881
E-mail: opvzilina@asfeu.sk
opvavzilina@asfeu.sk

Trenčín
Adresa: Budova Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne
Študentská 1
911 50 Trenčín
OP V tel.: 032/740 0420
OP VaV tel.: 032/740 0421
E-mail: opvtrencin@asfeu.sk
opvavtrencin@asfeu.sk

Prešov
Adresa: Budova Vysokoškolského internátu Prešovskej univerzity v Prešove
Ul. 17. novembra č. 11
080 01 Prešov
OP V tel.: 051/758 3043
OP VaV tel.: 051/758 3044
E-mail: opvpresov@asfeu.sk
opvavpresov@asfeu.sk

Košice
Adresa: Budova Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
041 80 Košice
OP V tel.: 055/622 0113
OP VaV tel.: 055/622 0114
E-mail: opvkosice@asfeu.sk
opvavkosice@asfeu.sk

Zvolen
Adresa: Budova Technickej univerzity vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
OP V tel.: 045/520 6687
OP VaV tel.: 045/520 6144
E-mail: opvzvolen@asfeu.sk
opvavzvolen@asfeu.sk

Nitra
Adresa: Budova Študentského domova A. Bernoláka SPU v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 38
949 76 Nitra
OP V tel.: 037/651 4710
OP VaV tel.: 037/642 2979
E-mail: opvnitra@asfeu.sk
opvavnitra@asfeu.sk

Trnava
Adresa: Budova Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave
Paulínska 16
917 24 Trnava
OP V tel.: 033/533 1772
OP VaV tel.: 033/533 1770
E-mail: opvtrnava@asfeu.sk
opvavtrnava@asfeu.sk

Bratislava
Adresa: Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
Hanulova 5/B
841 01 Bratislava
OP V tel.: 02/69 252 351
OP VaV tel.: 02/69 252 353
E-mail: opv@asfeu.sk
opvav@asfeu.sk

Prezentácie z regionálnych konferencií (január 2008) nájdete tu.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky