Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Informácia pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku o zmene finančných limitov pre verejné obstarávanie

07.01.2010

Dovoľujeme si upozorniť prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj, že od 1. januára 2010 nadobudlo účinnosť nariadenie Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek, uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie L 314 dňa 1. decembra 2009, s. 64 (ďalej len „nariadenie Komisie (ES) č. 1177/2009“), ktorým sa menia prahové hodnoty ustanovené smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES.

Oznámenie o finančných limitoch platných od 1. januára 2010 na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1177/2009

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky