Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Informácia o prerušení predkladania pracovných výkazov a kumulatívnych mesačných výkazov práce cez elektronický systém

23.12.2013

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na pretrvávajúce technické problémy a nedostatočnú kapacitu elektronického systému na vypĺňanie a predkladanie výkazov práce jednotlivými osobami zapojenými do implementácie projektov v rámci operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj, pristúpila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“) k prerušeniu vypĺňania a predkladania pracovných výkazov (ďalej len „PV“) a kumulatívnych mesačných výkazov práce (ďalej len „KMVP“) cez elektronický systém pre všetkých prijímateľov operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj.

Prijímatelia sú povinní zabezpečiť vypĺňanie a predkladanie PV a KMVP v papierovej podobe, t. z. klasickým spôsobom (v MS Excel) v zmysle aktuálne platnej Príručky pre Prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, resp. Príručky pre Prijímateľa NFP, operačný program Výskum a Vývoj.

Uvedené sa týka všetkých fyzických osôb, ktoré sú súčasťou personálnych matíc jednotlivých projektov, t. j. pracovníkov prijímateľa pracujúcich na základe pracovnej zmluvy, dohôd mimo pracovného pomeru alebo iných pracovnoprávnych vzťahov a na externé dodávky služieb. Prijímatelia budú predkladať PV a KMVP v súlade s aktuálnou verziou Príručky pre Prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, resp. Príručky pre Prijímateľa NFP, operačný program Výskum a Vývoj.

Povinnosť vypĺňať a predkladať PV a KMVP v papierovej podobe (vyplnené v MS Excel) v zmysle platnej Príručky pre Prijímateľa NFP operačný program Vzdelávanie, resp. Príručky pre Prijímateľa NFP, operačný program Výskum a Vývoj sa vzťahuje na pracovné výkazy za mesiac december 2013 a neskôr, a to až do odvolania.

PV a KMVP za obdobie pred 1. decembrom 2013, ktoré boli predložené cez elektronický systém, je nutné aj v prípade Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoP PV a KMVP predložiť cez elektronický systém.

 

Za porozumenie ďakujeme. ASFEU

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky